Eskişehir Teknik Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi, 1958 yılında Eskişehir'de kurulmuş, modern, dinamik ve yenilikçi bir kurum olarak sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük üniversiteleri arasında haklı bir yer edinmiştir. Fakülte ve yüksekokulların bir kısmı ile idari birimlerin ve sosyal tesislerin büyük çoğunluğu, bilim ve kültür merkezi ve gençlik şehri olarak bilinen Eskişehir'in Yunus Emre Kampüsü'nde yer alıyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ulaştırma Enstitüsü'nün yer aldığı İki Eylül Kampüsü şehir merkezine beş kilometre uzaklıktadır. Anadolu Havalimanı bu kampüste yer almaktadır.

2018 yılında Anadolu Üniversitesi'nin teknik tabanlı fakülte ve yüksekokulları ayrılarak İki Eylül kampüsünde yer alan beş fakülte ve Porsuk Kampüsünde yer alan iki meslek yüksekokulu ile Eskişehir Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Ulaştırma Meslek Yüksekokulu ve Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü, yeni kurulan bu teknik üniversitenin şehir merkezindeki kendi binasında eğitim vermektedir.

Porsuk Meslek Yüksekokulu'nda daha önce yer alan ulaştırma ile ilgili ön lisans programlarından "Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri", "Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojileri", "Raylı Sistemler Makine Teknolojisi", "Raylı Sistemler İşletmeciliği" ve "Raylı Sistemler Yol Teknolojisi" 2001-2002 eğitim-öğretim yılında, "Raylı Sistemler Makinistlik" ve "Lojistik Programları" 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, "Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri" ise 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Ulaştırma Meslek Yüksekokulu, 2012 yılında Karayolu Trafik Güvenliği ve Raylı Sistemler teknolojileri odaklı eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Bugün "Lojistik", "Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik", "Raylı Sistemler Makine Teknolojisi", "Raylı Sistemler Yol Teknolojisi", "Raylı Sistemler Makinistliği", "Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri", "Raylı Sistemler İşletmeciliği" ve "Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri" olmak üzere toplam 8 programda, alanında uzman 37 akademik personel ile eğitim ve öğretim hizmeti vermeye devam etmektedir. Kampüste yükseköğrenim ihtiyacına yönelik laboratuvarların yanı sıra öğrencilerin günlük rutinleri sırasında dinlenmelerine ve yenilenmelerine olanak tanıyan bir kafeterya ve spor merkezi de bulunuyor.

Ulaştırma Meslek Yüksekokulu, raylı sistemler eğitimi alanındaki öncü rolünün yanı sıra, Kalkınma Bakanlığı tarafından 14.01.2012 tarihinde başlatılan 464 Milyon TL bütçeli "Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi Projesi "nin kurulmasında da önemli bir katkıya sahiptir. Devam etmekte olan bu projenin bir parçası olarak Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) de kurulacaktır. Bu kapsamda test yollarının ihale süreci tamamlanmış olup, test merkezindeki test sistemleri ve hangarların ihale çalışmaları devam etmektedir. Proje tamamlandığında Avrupa'nın en büyük raylı sistemler araştırma ve test merkezi olacaktır.

Ulaştırma Meslek Yüksekokulu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi - METEK projesi" kapsamında "Ulaştırma Hizmetleri", "trafik güvenlik sistemleri" ve "Raylı Sistemler Teknolojisi" alanlarında çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Ulusal projelere ek olarak okul, Mesleki Eğitim ve Öğretim için Stratejik Ortaklıklar şemsiyesi altında AB tarafından desteklenen 2017-1-TR01-KA202-046496 numaralı "Demiryolu Yolcu Servis Sistemleri için Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi (DEM-Rail-PSS)" başlıklı uluslararası projeyi de yürüttü.

Organizasyon türü: Yükseköğretim kurumu (üçüncül düzey)

Web sitesi: https://www.eskisehir.edu.tr/

Yasal Temsilci: Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör)

İrtibat Kişisi: Prof. Dr. Ö. Mete KOÇKAR (Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdürü)