Motivasyon

Katılımcılar için: Proje, kişisel gelişime katkıda bulunacak ve emniyet açısından kritik demiryolu operasyonlarına ilişkin mesleki bilgi ve eğitim düzeyini artıracaktır. Ayrıca, ortaklar arasındaki işbirliği ve yardımlaşmanın gelişmesine yardımcı olacaktır.

Katılımcı kuruluşlar için: Her proje ortağı, kendi ülkelerindeki emniyet-kritik operasyonlar açısından ilgili eğitim faaliyetlerini değerlendirmek ve anlamak için çalışmalarını sunacaktır. Bu şekilde, emniyet-kritik operasyonlar için birlikte çalışabilirlik ve uyumlaştırma konuları, farklı ülkelerden ortaklardan gelen çeşitlendirilmiş verilere göre optimize edilecektir. Ayrıca hazırlanan eğitim modülleri, eğitim materyalleri ve eğitim modüllerini destekleyen yazılımlar, gelecekte istihdam edilecek işgücünün yetiştirilmesi amacıyla başta kamu ve özel kurumlar olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara sağlanacaktır. Proje ile demiryolu inşaatı, demiryolu elektrifikasyonu ve sinyalizasyon sistemleri, demiryolu ulaştırma yönetimi vb. modüller hakkında yoğun bilgi ve deneyim gerektiren demiryolu sektöründe sistematik bir eğitim programı oluşturulacaktır.

Hedef gruplar için: Projenin ana hedef grupları mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri ile kamu ve özel sektördeki mevcut demiryolu personelidir. Başta AB ülkeleri olmak üzere çoğu gelişmiş ülkede demiryolu alanında çalışan kişilerin belirli bir takım becerilere ve eğitime sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla iş tanımlarının ve niteliklerinin doğru yapılması ve bu iş tanımlarının ve niteliklerinin belli bir standarda oturtulması emniyet açısından kritik demiryolu operasyonlarına büyük fayda sağlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda emniyetli ve sürdürülebilir demiryolu taşımacılığını geliştirecek donanımlı personelin yetiştirilmesine ön ayak olmak bu projenin en önemli kazanımlarından biri olacaktır. Bu, mesleki eğitim ve öğretim öğrencilerine yönelik yeni bir mesleki yol için büyük bir fırsat yaratacak ve bu alandaki mevcut ve potansiyel personelin isabetli ve yerinde istihdam oranını güçlendirecektir.