Pardubice Üniversitesi

  

                                               

Pardubice Üniversitesi

Pardubice'deki yüksek öğrenim geleneği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk aylara kadar uzanmaktadır ve şehirdeki ve bölgedeki ulaşım ağının ve gıda, makine ve kimya endüstrisinin gelişimiyle çok yakından bağlantılıdır. 1945 sonbaharında, yerel kimya fabrikaları Pardubice'de bir kimya koleji kurulmasını önermiştir. Beş yıl sonra, 27 Haziran 1950'de Çek hükümeti Kimya Kolejini kurdu. Dersler 15 Ekim 1950'de eski Gıda Endüstrisi Teknik Koleji'nin restore edilen binalarında başladı. Bir sonraki akademik yılda, Mühendislik Teknik Koleji'nin eski binası Kimya Koleji'nin ihtiyaçları için yeniden inşa edildi ve o zamandan beri Čs'deki Legií Meydanı'nda Kimya Teknolojisi Fakültesi'nin ana binası olarak kullanılmaktadır. Kasım 1953'te okul, bir Rektör tarafından yönetilen Kimyasal Teknoloji Enstitüsü gibi bağımsız bir organ haline geldi. 31 Mart 1994'ten bu yana, orijinal Kimya Teknolojisi Enstitüsü yeni adı Univerzita Pardubice (Pardubice Üniversitesi) altında üniversite statüsüne sahiptir. Varlığını sürdürdüğü 65 yılı aşkın süre boyunca, Kimya Teknolojisi Enstitüsü ve daha sonra Pardubice Üniversitesi, 15.000'den fazla profesyonel eğitimli mezun veren önemli bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Üniversite, 8.000'den fazla öğrencisi ve son derece profesyonel akademik kadrosuyla Pardubice'de ve tüm bölgede kök salmış, toplumu kültürel açıdan zenginleştirmiş ve ilham vermiştir.

Ulaştırma Mühendisliği Fakültesi, önemli Çek demiryolu hattı tasarımcısı Jan Perner'in adını taşımaktadır (fakültenin Çekçe adı "Dopravní fakulta Jana Pernera "dır). Fakülte, öğrencilere ulaşım yapıları, teknoloji ve kontrol, yönetim ve pazarlama, lojistik, araçların işletimi ve bakımı, araç tasarımı, elektrikli çekiş ve elektromobilite ve mühendislik, hava taşımacılığı teknolojisi ve yönetimi konularında kaliteli bir eğitim sunmakta ve kamu ve özel ulaşım sektörleri için uzmanlar hazırlamaktadır. Polabiny'deki ana kampüste, Doubravice'deki Teknoloji Kompleksi'nde bulunan Ulaştırma Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde ve Prag ve Česká Třebová'daki konuşlandırılmış işyerlerinde hem teorik hem de pratik eğitim için modern çalışma ve teknoloji olanakları sağlanmaktadır.

Fakülte, ulaştırma alanında kapsamlı bir eğitim vermektedir. Amaç, hem özel hem de kamu taşımacılık şirketlerinin yanı sıra imalat, inşaat ve işletme firmaları; araştırma ve proje kuruluşları; devlet idareleri ve eğitim kurumları için uzmanlar hazırlamaktır. Fakülte mezunlarının, ulaştırma ve nakliye sistemlerinde teknolojik ve bilgi süreçlerini tasarlayabilen, düzenleyebilen ve yönetebilen, internet işletmeciliği yapabilen, müşteriler ve üst makamlarla etkin iletişim kurabilen, satın alma ve nakliye hizmetlerini yürütebilen, ulaştırma araçları ve altyapı alanında inşaat ve yapım faaliyetlerini yönetebilen ve yürütebilen, ulaştırma araçlarının sürücülerini ve elektronik sistemlerini tasarlayabilen, araçların ve altyapının işletilmesini, onarımını ve bakımını sağlayabilen ve bunların çevre üzerindeki etkilerini belirleyebilen profesyoneller olmaları hedeflenmektedir.

Öğrenciler lisans, yüksek lisans ve doktora programları ve çalışma dallarında eğitim alabilirler.
Fakültenin tarihi 1992 yılında, o zamanki adıyla Pardubice Kimyasal Teknoloji Enstitüsü'nde, bugünkü adıyla Pardubice Üniversitesi'nde, bağımsız fakültenin temelini oluşturan Ulaştırma Bölümü'nün kurulmasıyla başlamıştır. Nisan 1993'te kurulan Ulaştırma Mühendisliği Fakültesi, eski Çekoslovakya'daki ulaştırma fakülteleri geleneğinin halefi oldu.

Ulaştırma Mühendisliği Fakültesi, uluslararası araştırma ve eğitim hareketliliği programlarına katılmakta ve böylece uluslararası alanda saygın bir kurum olarak kendini kabul ettirmektedir.

Fakülte, uluslararası projelere katılmanın yanı sıra, genellikle proje çerçevesinin ötesine geçen bireysel bilim insanları ve araştırmacılar düzeyinde işbirliğini de desteklemektedir. Ulaştırma Mühendisliği Fakültesi, benzer kurumlarla ideal olarak ulaştırmayı hedefleyen yeni ikili anlaşmalar imzalamaya açıktır.
Pardubice sadece ülke içinde değil Avrupa demiryolu ağı içinde de önemli bir demiryolu kavşağıdır. Bu coğrafi avantaj göz önüne alındığında, Pardubice Üniversitesi bünyesindeki ulaştırma mühendisliği fakültesi, özellikle demiryolu mühendisliği konusunda gelişmiştir.

Pardubice Üniversitesi, uluslararası işbirliğini gelişiminin ana alanlarından biri olarak görmektedir. Uluslararası işbirliği, 40 ülkede 220'den fazla üniversite ve 30'dan fazla araştırma kurumuyla sürdürülmektedir. Üniversitenin bölümleri uluslararası programlara katılmakta, öğrenci ve personel değişim programlarında yer almakta, birçok projede deneyimlerini paylaşmakta, prestijli uluslararası oturumlar, çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenlemektedir. Avrupa, Japonya, Çin, Tayvan, ABD, Kanada, Mısır, Brezilya veya Meksika'dan üniversiteler dahil olmak üzere eğitim ve araştırma alanında uluslararası işbirliği için yabancı yükseköğretim kurumlarıyla 70'ten fazla ve AB Erasmus Hayat Boyu Öğrenme eğitim değişim Programı kapsamında 200'den fazla uluslararası anlaşma imzalanmıştır. Bu ortaklık anlaşmaları ve ilişkilerin yanı sıra, yurtdışındaki işyerleriyle her yıl birçok yayın, ortak proje çalışması ve personel değişimi ile sonuçlanan bir dizi proje bulunmaktadır. Üniversite, 2001 yılından bu yana Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyeliğinin yanı sıra diğer birçok birliğin (EUNIS, AECEF, GISIG ve Dalton International) de üyesidir.

Pardubice Üniversitesi, öğretimin yanı sıra, mükemmel bir ulusal ve uluslararası üne katkıda bulunan çok sayıda bilimsel ve araştırma faaliyetiyle de tanınmaktadır. Araştırma ve geliştirme, endüstrinin ve diğer kurum ve şirketlerin özel ihtiyaçlarını yansıtan temel araştırma faaliyetlerinden özel uygulamalı araştırma faaliyetlerine kadar geniş bir ölçekte yürütülmektedir. Üniversitenin uzun vadeli bilimsel faaliyetleri, kurumsal araştırma projeleri, Ar-Ge merkezleri, ulusal ve uluslararası hibe yarışmaları ve kısa vadeli uygulamalı araştırmalar yoluyla yürütülmektedir. Ar-Ge projeleri, üniversitenin kendi bölümleri ve enstitülerinin yanı sıra farklı fakültelerdeki araştırma ekipleriyle işbirliği içinde sürdürülmektedir. Doktora öğrencileri geleneksel olarak araştırma ve geliştirmeye katılmaktadır. Mevcut araştırma ortakları arasında araştırma sonuçlarını uygulayan işletmeler ve şirketler, diğer Ar-Ge kurumlarının bölümleri ve ortak işletilen laboratuvarlar yer almaktadır.

Organizasyon türü: Yükseköğretim kurumu (üçüncül düzey)

Web sitesi: https://www.upce.cz/

Yasal Temsilci: Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. (Rektör)

İrtibat Kişisi: Ing. Petr VNENK, Ph.D. (Yrd. Doç. Dr., Ulaştırma Mühendisliği Fakültesi)