Proje Hedefleri

Projeden beklenen başlıca sonuçlardan biri, emniyet kritik demiryolu işletim sistemleri bağlamında çalışmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip iyi donanımlı personel sağlamaktır. Ayrıca projeden beklenen başlıca sonuçlardan bazıları aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

  1. Kurs müfredatı ve eğitim modülleri, AKTS ve ECVET standartlarına dayalı olarak uzmanlardan gelen geri bildirimlerle geliştirilecektir.
  2. Güncellenen veriler ve ilgili bilgiler, standartlaştırılmış eğitim modüllerinin üretilmesi amacıyla AB ülkeleri arasında ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.
  3. Ulaştırma meslek okullarının demiryolu teknolojisi bölümlerinden/programlarından mezun olan yeni öğrenciler ile emniyet açısından kritik demiryolu işletim sistemleri için insan kaynağı gereksinimleri arasında yüksek oranda eşleşme sağlanması hedeflenmektedir.
  4. Emniyet açısından kritik demiryolu işletim sistemleri hakkında farkındalık artırılacaktır. Ayrıca, iyileştirilmiş demiryolu müfredatının, tamamlayıcı eğitim modüllerinin ve destekleyici eğitim yazılımlarının uygulanması sayesinde demiryolu kazalarının sayısının azaltılması hedeflenmektedir.
  5. Emniyet açısından kritik demiryolu operasyonları personelinin eğitimi için temel öğrenme çıktılarının oluşturulması.
  6. Demiryolu sinyalizasyonu, demiryolu araçları bileşenleri için muayene ve bakım işlemleri vb. için uygun destekleyici eğitim yazılımlarının geliştirilmesi