TPM II (Avusturya)

DEM-SaCROS projesinin ikinci yüz yüze Ulusötesi Proje Toplantısı 5-6 Eylül 2022 tarihlerinde Avusturya'nın Viyana kentindeki Wolfganggasse'de bulunan BEST Institut binasında gerçekleştirildi. Toplantıya proje konsorsiyumunun tüm üyelerinin temsilcileri katıldı. Toplantının içeriği esas olarak modüllerdeki aday dersler ile ilgili program yeterlilikleri arasındaki tutarlılık ve korelasyona odaklandı. Katılımcılar gruplara ayrılarak dersler ve program yeterlilikleri matrisleri üzerinde çalışmış ve her bir dersin belirli bir program yeterliliği için destekleyici seviyelerini derecelendirmişlerdir. Daha sonra elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı ve eleştirel bir şekilde tartışılmıştır. Tartışma sırasında katılımcılar, bazı yeterliliklerin belirli bir kursa karşılık gelmemesi nedeniyle matrislere birkaç kurs ekleme konusunda mutabık kalmışlardır. Toplantıdan bazı resimleri aşağıda bulabilirsiniz.